ยืนยันตัวตน


**ใช้ รหัสนักศึกษา และ 6 ตัวท้ายของเลขประจำตัวประชาชน ในการยืนยันตัวตน เพื่อทำแบบสำรวจ